KME

Drugi međunarodni kongres higijene i preventivne medicine "Izazovi i javnozdravstvene intervencije" akreditovan je sa maksimalnim brojem bodova kao Međunarodni kongres pod brojem odluke 153-02-449/2019-01 Zdravstvenog saveta Srbije od 4.03.2019. godine i evidencionim brojem A-1-576/19 sa:

15 bodova za predavače,

13 bodova usmene prezentacije,

11 bodova poster prezentacije,

10 bodova za slušaoce.