Odbori

  Organizacioni odbor
 • Sanja Bijelović (Novi Sad) - predsednik,
 • Vesna Slepčević (Beograd),
 • Vesna Šumanov (Čačak),
 • Dragana Jovanović (Beograd),
 • Dragana Jović (Beograd),
 • Igor Dragičević (Šabac),
 • Katarina Paunović (Beograd),
 • Ljiljana Stošić (Niš),
 • Milka Popović (Novi Sad),
 • Snežana Gligorijević (Niš).
  Naučni odbor
 • Dušica Stojanović (Niš) - predsednik,
 • Aleksandar Ćorac (Kosovska Mitrovica),
 • Aleksandra Živković (Dizeldorf),
 • Aleksandra Stanković (Niš),
 • Biljana Gligorova (Skoplje),
 • Biljana Kocić (Niš),
 • Boban Mugoša (Podgorica),
 • Verica Jovanović (Beograd),
 • Vesselka Duleva (Sofija),
 • Vladimir Petrović (Novi Sad),
 • Gianfranco Damiani (Rim),
 • Goran Belojević (Beograd),
 • Gorica Sbutega Milošević (Beograd),
 • Danijela Štimac Grbić (Zagreb),
 • Dragan Vasiljević (Kragujevac),
 • Dragana Stojisavljević (Banja Luka),
 • Evangelos Polychronopoulos (Atina),
 • Jelena Bjelanović (Novi Sad),
 • Lubica Argalašova (Bratislava),
 • Marija Jevtić (Novi Sad),
 • Marco Martuzzi (Bon),
 • Miodrag Stojanović (Niš),
 • Nađa Vasiljević (Beograd),
 • Nela Đonović (Kragujevac),
 • Slavica Rađen (Beograd),
 • Sonja Radaković (Beograd).