Odaberite ispravan format datoteke!

Obrazac za registraciju

Napomena: crvena zvezdica (*) označava obavezna polja.

Lične informacije
Prisustvo konferenciji

NAPOMENA: Svoj sažetak možete poslati zasebno kasnije tako što ćete ga poslati e-poštom ckezns@uns.ac.rs sa naslovom poruke: ABSTRACT ime_prezime.

Usluge rezervacije

Info hotelskih cena

Boravišna taksa - već uključena u cenu.

Hotel Putnik

Single - 49€ po noći

Twin/Double - 59€ po noći


Boravišna taksa - već uključena u cenu.

Hotel Centar

Single - 60€ po noći

Twin/Double - 80€ po noći


Boravišna taksa - već uključena u cenu.

Hotel Park

Single - 61€

Twin/Double - 71€


Boravišna taksa - već uključena u cenu.

Molim vas, preuzmite i upoznajte se sa opštim uslovima putovanja izvršnog organizatora (Novi ASTAKOS turistička agencija).